Telefoonnummer

Wagterveld Zorg

Wagterveld Zorg

Begeleiding voor (jong)volwassen met een begeleidings- of behandelvraag

Wagterveld Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking, en/of een psychiatrische aandoening. Wij begeleiden op dit moment 30 mensen met verschillende ondersteuningsvragen. Het merendeel van deze mensen is verbonden aan de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Een kleinere groep is verbonden aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de vorm van Beschermd Wonen. We richten ons in eerste instantie niet op de problematiek, maar juist op de ondersteuningsvragen die iemand heeft. Iedere cliënt krijgt maatwerk op het gebied van wonen, werken en het invullen van zijn of haar vrije tijd. Iedereen heeft zijn of haar eigen individuele traject. Niet samen met anderen, maar echt zelfstandig wonen en als individu meedoen in de echte wereld.

Professionele aandacht en zorg

Iedereen die 18 jaar wordt, is in Nederland verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven. Wagterveld Zorg bestaat uit een ervaren team met goed opgeleide zorgprofessionals. Onze manier van omgaan met de mensen die bij ons in zorg zijn is vraaggericht. Wij zijn ervan overtuigd dat we goed kunnen begeleiden of behandelen als erom wordt gevraagd. Wij hebben een goede basis om zorg te kunnen bieden. Iedereen die bij ons woont heeft zijn of haar eigen woning. De leefomgeving is allesbepalend voor een gevoel van veiligheid. Onze visie is dat een eigen plek de basis is van stabiliteit. Daarnaast heeft Wagterveld Zorg de mogelijkheid om terug te kunnen vallen op een multidisciplinair team met een GZ-psycholoog, psychiater en therapeut. Samen met onze cliënt stemmen wij af welke zorgbehoefte er is.

Door onze kleinschaligheid en professionele medewerkers zijn wij goed in staat om gepland en ad hoc in te kunnen spelen op iedere zorgvraag. Verder maken wij gebruik van de mogelijkheid om samen te koken, te eten en andere sociale momenten te hebben met elkaar. Dit is geen verplichting, maar een extra ondersteuning voor eenieder die dit fijn vindt. Dit doen we in een ruimte die centraal gelegen is voor iedereen die bij ons woont. De begeleiding van Wagterveld Zorg is 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanwezig. Afhankelijk van het tijdstip zijn er 1 tot 7 mensen werkzaam binnen een afstand van 500 meter van al onze klanten.

Huisvesting

Wagterveld Zorg heeft de mogelijkheid om te bemiddelen op het gebied van huisvesting. Samen met de klant stemmen we de behoefte af en de mogelijkheid om zelfstandig voor je huisvesting te zorgen. Wagterveld Zorg zal huisvesting en zorg te allen tijde loskoppelen van elkaar. Op deze manier ben je niet afhankelijk van ons als zorgaanbieder.

De echte wereld

Wagterveld Zorg begeleidt (jong)volwassenen met een (L)VB-problematiek en/of psychiatrische aandoening naar zelfredzaamheid in een setting die aansluit op de echte wereld.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de dienstverlening van Wagterveld Zorg? Wij staan u graag te woord.  U kunt ons bereiken op 06 5517 4412 of via info@wagterveldzorg.nl.