Telefoonnummer

Informatie voor professionals

Waar kan Wagterveld Zorg u mee helpen?

Wagterveld Zorg begeleidt (jong)volwassenen met een (L)VB-problematiek en/of een psychiatrische aandoening, naar zelfredzaamheid in een setting die aansluit op de echte wereld. De begeleiding is gestoeld op drie pijlers:

Wonen

Het wonen vindt plaats in de binnenstad van Kampen. De cliënt krijgt een eigen woning waar in alle veiligheid verder getraind kan worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het is ook mogelijk om dit elders plaats te laten vinden.

Werken

Het vinden van een passende arbeidsplek gaat in samenwerking met Van Der Horst & Starke, een LVB-gespecialiseerd jobcoachbedrijf. Meer informatie kunt u vinden op www.vanderhorst-starke.nl.

Vrijetijdsbesteding

Het zinvol invullen van vrije tijd is de derde pijler. Het draagt bij aan de fitheid en gezondheid van de cliënt en aan het opdoen van sociale contacten. Wagterveld Zorg heeft veel contacten bij verschillende sportverenigingen in Kampen en omgeving. Daarnaast hebben we zelf personal trainers werkzaam die individueel en dagelijks met cliënten kunnen sporten.

Voorlichting en advies

Zoekt u een spreker voor uw congres, bijeenkomst of open dag over LVB? Wagterveld Zorg is expert op het terrein van het sociaal domein en ondersteuning van mensen met een LVB-problematiek. Onze visie en ervaring delen wij graag met u en in overleg met u maken we een programma of lezing op maat.

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over de dienstverlening van Wagterveld Zorg? Wij staan u graag te woord.  U kunt ons bereiken op 06 5517 4412 of via info@wagterveldzorg.nl.